BLOG

post-image

BİR BAŞARI HİKAYESİ: İHTİYACA GÖRE GENİŞLEYEN DEPOLAMA TEKNOLOJİSİ PETER BLAU

BİR BAŞARI HİKAYESİ: İHTİYACA GÖRE GENİŞLEYEN DEPOLAMA TEKNOLOJİSİ PETER BLAU

Müşteri

Peter Blau GesmbH, 1960'lı yıllarda Karl Blau tarafından kurulan bir aile şirketidir. Şirket günümüzde Peter Blau’nun oğulları Christian ve Paul Blau tarafından yönetilmektedir. Avusturya'da bulunan firma, civasız metaller ve inşaat hizmetleri alanında en büyük ticaret şirketlerinden biridir. 2013 yılında firma Viyana 23'teki yeni konumuna taşındı. Bu konumda her biri dört tonluk 2.200 uzun malzeme depolama alanına ve 700 palet depolama alanına sahip son teknoloji tam otomatik yüksek raf depo sistemi bulunmaktadır. Buradan da anlaşılacağı gibi Blau'nun uzmanları, şirketin büyümesi ve yeni pazarlar ile ürün yelpazesini genişletme doğrultusunda modern depo lojistiğine güvenmekte ve sürekli olarak sistemlerini optimize etmektedir.

Başlangıç Durumu

Peter Blau GesmbH, artan civasız metal taleplerini karşılamak ve mevcut sınırlı alanlarında depolarını genişletmek gibi önemli bir zorlukla karşı karşıyaydı. Viyana'daki konumda oldukça sınırlı bir alan bulunmaktaydı. Mevcut depo kapasitesi, depolama alanını artırarak genişletilemiyordu. Genişleme ihtiyacını karşılamak için şirket Viyana'da yeni bir konuma taşınmak zorunda kaldı.

Görev

 • Bakır, pirinç ve bronz gibi değerli cıvasız metaller için sınırlı alanda depolama kapasitesinin optimize edilmesi
 • Bekleme sürelerini azaltmak, malzeme akışını optimize etmek ve gelecekteki genişlemelere hazırlanmak
 • Deprem bölgesine uygun tasarım

Çözüm

Proje öncesinde, Remmert proje ekibi ve Peter Blau GesmbH'daki projeden sorumlu kişiler yapısal ve coğrafi koşulları detaylı bir şekilde analiz etmek üzere birkaç kez bir araya geldi. Bu toplantıların sonucunda, bölgeye en uygun şekilde uyarlanmış kapsamlı bir malzeme akış konsepti geliştirildi. Bu konseptin bir parçası olarak, gelen ve giden mallara ayrı ayrı erişilebilen petek depolama sistemi geliştirildi. Planlama aynı zamanda depolanacak ve seçilecek malzemelerin farklı boyutlarını da göz önünde bulundurmak zorundaydı.

Bu nedenle Remmert planlama ekibi, farklı kaset yüksekliklerinde karar kıldı.

Deprem bölgesinde bulunmasından dolayı, etkili bir yangın koruma sistemine ihtiyaç duyulduğuna karar verildi. Remmert proje yöneticileri, depoyu güvenli bir şekilde ve deprem koruma şartnamelerine uygun olarak planlamak için sistemin zemine uyguladığı yükleri hassas bir şekilde belirlemek zorundaydı. Bu tasarımı belirleyen ana unsurlardan biriydi. Ayrıca, müşterinin ileride sistemi bir SAP ERP'ye bağlamak ve malzeme akışını otomatikleştirmek isteyebileceği gerçeği de tasarım yapılırken dikkate alındı.

Teknik Veriler

 • Depolanan ürünlere güvenli ve daha hızlı erişim
 • Artırılmış ürün koruması
 • Operasyonel güvenliğin artması ve operatörlere daha fazla koruma sağlanması
 • Hırsızlığı önlemek için entegre tartı teknolojileri
 • Kamyonların daha hızlı yüklenmesi ve boşaltılması
 • Malzeme akışı ile ilgili bekleme sürelerinin ortadan kaldırılması
 • Konşimento deposu olarak ek kullanım opsiyonu
 • Petek depolama sisteminin otomatik kullanımı için SAP sistemine bağlantı

Remmert'in yeni petek depolama sistemi kurulduktan ve devreye alındıktan sonra, Peter Blau GesmbH, malzeme akışını önemli ölçüde artırdı. Mal teslim alma ve sevkiyatında bekleme sürelerini büyük ölçüde azalttı. Kamyonlar daha hızlı yüklenebilir ve boşaltılabilir hale gelerek hızlı sipariş toplama imkanı sağlandı. Petek depolama sistemi kullanımı, kişisel güvenliği ve genel operasyonel güvenliği arttırdı. Tasarımda farklı kaset boyutları kullanarak, özellikle bakır gibi hassas malzemelerin koruması için ihtiyaç duyulan gereksinimler karşılandı.

Remmert, malzeme akışını optimize ederek, Peter Blau GesmbH’ye fazladan depo alanı kazandırdı. Şirket bu fazla depo alanını konşimento depoları olarak müşterilere kiralama kararı aldı. Bu da tüm sistemin verimliliğini daha da artırdı.

Sonuç

Peter Blau GesmbH'nin Remmert'ten aldığı petek depolama sistemi, tüm Remmert çözümleri gibi modüler bir şekilde genişletilebilir bir sistemdir. Bu sayede, depo lojistiği, cıvasız metallere olan talebin artması halinde büyütülebilir ve ihtiyaç duyulan depo alanını sağlayabilir. Ayrıca şirket, SMART Control veya Otomatik Güdümlü Araç sistemi gibi ek sistemler ile depoyu daha da otomatikleştirme imkanına sahiptir. Remmert'in çoklu tedarikçili lojistik yazılımı, mevcut SAP sistemine kolayca entegre olabilir. Bu sayede gelecekte ihtiyaç halinde alınacak yeni yazılım veya donanım uzantılarına da kolayca entegre olacaktır.

Peter Blau GesmbH'nin başarı hikayesi, sadece alan kısıtlamalarını aşmakla kalmayıp aynı zamanda verimlilik, esneklik ve gelecekteki genişlemelere uyum sağlama konusunda da ilham verici bir örnek olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu başarı, depo teknolojisiyle işletmelerin nasıl büyüyebileceğine dair değerli bir model ortaya koyuyor.

Şirket Remmert tarafından sağlanan yenilikçi çözümler ve entegre teknoloji sayesinde, cıvasız metallerdeki artan taleplere ve değişen pazar dinamiklerine hızlıca uyum sağlayabilir hale gelmiştir. Müşteri memnuniyetini ve operasyonel verimliliği artıran bu yaklaşım, şirketin gelecekteki büyüme hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmaktadır.


Projenizle İlgili Detayları Konuşmak İçin Bize Ulaşın

+90 549 674 10 30