BLOG

post-image

SAC METAL İŞLEMEDE MALZEME AKIŞI OPTİMİZASYONU

SAC METAL İŞLEMEDE MALZEME AKIŞI OPTİMİZASYONU

Mart 2020 Remmert Polonya Instytut Mechaniki'de intralojistik çözümü geliştirilmesi.

IM grubunun bir parçası olan Instytut Mechaniki, Polonya'da 1927'den beri çelik üretim sektöründe faaliyet göstermektedir. Trenler, tramvaylar, otobüsler ve inşaat makineleri için teknik planlama ve çelik bileşenlerin üretimi alanında faaliyet göstermenin yanı sıra uluslararası müşteriler için endüstriyel uygulamalar da geliştirmektedir. Şirkette, 1.350'den fazla nitelikli personel çalışmaktadır. Odak noktaları, tasarımdan nihai ürünün üretimine kadar olan projelerin uygulanması üzerinedir. Çalışma prensipleri gereği, optimal malzeme akışına ve üretim kalitesine büyük önem vermektedirler. Şirket 2020’de bu alanlardaki mevcut sistemlerini iyileşmek için otomasyon uzmanı Remmert ile işbirliği yapmaya karar verdi. İşbirliğinin başlangıcında, Instytut Mechaniki’nin kendi sac metal işleme süreçlerini otomatikleştirip otomatikleştirmeme konusunda bir karar vermesi gerekiyordu. Malzeme taşıma uzmanı Remmert, bu gereksinimleri karşılayan bir çözüm tasarladı ve uyguladı. Geliştirilen sistem, lazer kesim makinelerinin sac metal levhalar ile otomatik ve verimli bir şekilde beslenmesi ve işlem sonrası farklı bir alana taşınması için toplanmasını içeriyordu. Sistem ayrıca levhaların depolanma süreçlerini de otomatikleştirmiştir ve tüm iş adımlarında üretim ve depolama alanını en etkili şekilde kullanmaktadır. Geliştirilen otomasyon çözümü Bir BASIC Tower ile otomatik bir MIDI sac metal depolama sistemi ve LaserFLEX lazer kesim sistemlerinden meydana gelmektedir.

Proje Başlangıcında Kapsamlı Analiz

Sac metal süreçlerini otomatikleştirmeyi düşünen şirketler öncelikle verimliliği artırma potansiyelini belirlemek için bireysel süreçlerini analiz etmelidirler. Bu konuda Remmert GmbH'nin Doğu Avrupa Genel Müdürü Paweł Zieliński, mevcut durumun ve üretim alanında olası değişikliklerin detaylı bir analizinin son derece önemli olduğunu belirtmektedir. Zielińskiye göre sac metal işlemlerinde iş duraksamalarından kaçınılması ve genel üretim verimliliğini artırılması, tüm adımların genel bir analizi ile firmaya özel bir çözümle mümkün olmaktadır. Bu nedenle, gelen ürünlerin depoya taşınmasından, depolanmasına, kesim, şekillendirme ve kaynak işlemine kadar tüm malzeme akışının incelenmesi önemlidir. Birbirinden bağımsız gibi görünen bu süreçlerin verimli bir şekilde senkron çalışması, ancak tamamının kapsamlı bir şekilde analiz edilmesiyle garanti edilebilir. Zieliński’ye göre Çözümün, hem yatırım yapıldığı dönemde hem de gelecekteki değişen gereksinimlerde süreç döngülerini en iyi şekilde desteklemesi önemlidir.


Sac Metal Depolama Sisteminin Genel Özellikleri

Remmert'in Instytut Mechaniki için inşa ettiği depoda 561 depolama alanı bulunmaktadır. Bu sayede sistem, her biri üç ton ağırlığındaki 3.000 mm x 1.500 mm sac levhalardan 561 tanesinin depolanmasına imkan tanır. Sistem on metre yüksekliğindedir ve 181 metrekarelik bir alanda kurulmuştur. Sistem kapasitesine kıyasla oldukça az yer kaplamaktadır. Uzunluğu 24.5 metre, genişliği ise sadece 7.4 metredir. Toplamda, depo ilgili üretim süreçlerinde gereken malzeme için 1.500 tonun üzerinde bir depolama imkanı sunmaktadır. Teorik olarak Bu malzemeler 500'den fazla farklı türde olabilir.

Depolama Alanı %80 Oranında Azaltıldı

Sıradan bir depolama sistemiyle Instytut Mechaniki'nin bu kadar büyük miktarda ve çeşitlilikteki sac metali depolaması için en az 900 metrekarelik bir alanı kullanması gerekmekteydi. Remmert depolama sistemi, gerekli depolama alanını %80 oranında azaltmayı başarmıştır. Ayrıca lojistik süreçlerini de basitleştirmiştir. Mobil bir şarj istasyonu, sac metal depolama sisteminin beslenmesinden sorumludur. sac metallerin lazer kesim makinelerine taşınması gibi, yükleme ve boşaltma işlemi LaserFLEX sistemiyle tamamen otomatiktir. Bu lazer kesim sistemleri için otomasyon çözümü, ayrı ve paralel çalışan bir yükleme ve boşaltma ünitesinden oluşur. Hızı sayesinde aynı anda birkaç lazeri çalıştırabilir. Instytut Mechaniki'de bir LaserFLEX, iki lazer kesim makinesine bağlıdır. Bu, şirkete hem maddi hem de alan açısından tasarruf sağlar.


İşlemlerde Zaman Tasarrufu

Instytut Mechaniki'deki siparişler genellikle küçük serilerden oluşmaktadır. Talepler Sıklıkla değiştiği için talebe göre farklı levhalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu durum, yeni sistem proje planlama aşamasında da önemli bir rol oynamıştır. Tamamlanan sistem, malzemelerin depolanmasından kesim elemanlarının son adımına kadar süreç şu şekilde çalışmaktadır: Kesim işleri, üretim hazırlık yazılımı ile doğrudan lazerlere aktarılır. Yapılacak lazer kesim işlemi personel tarafından onaylandıktan sonra, kesilecek malzemeler otomatik olarak sistem aracılığı ile depodan talep edilir. Depolama sistemi daha sonra levhaları LaserFLEX'e teslim eder. LaserFLEX bir levha alır ve onu lazer masasına taşır. Levhayı boyutlarına göre kestikten sonra, LaserFLEX levhayı kontrol eder ve levhayı levha sıralama alanına aktarır. Ardından kesilecek bir sonraki levhayı lazere taşır. Tüm bu işlemler aynı anda ve iki lazer ile tamamen otomatik olarak gerçekleşir.

Remmert, Firmaya Özel Yaklaşımıyla Öne Çıkmaktadır

Mevcut bir üretim tesisi içinde sorunsuz bir kurulum, müşteriyle yakın çalışmasını ve müşteri beklentilerine özel bir yaklaşım benimsemesini gerektirir. Instytut Mechaniki, kurulacak sistemin mümkün olduğunca az yer kaplamasını ve mevcut üretim hattına entegre edilebilmesi talebiyle Remmerte ulaşmıştır. Firma ayrıca, optimal malzeme akışını sağlamak ve böylelikle verimliliği artırmayı hedeflemiştir. Projenin karmaşık gereksinimleri, malzemeyi yerden tasarruflu bir şekilde depolayan, makineleri farklı tipte malzeme ile verimli bir şekilde besleyen ve ardından kesilmiş sac levhaları sıralama alanına almak üzere tasarlanmış bir sistem ortaya çıkardı.


Sıfır Malzeme Hasarı

Yükleme ve boşaltma sürecinde özellikle yüksek kaliteli ve hassas malzemelerle çalışırken maddi zarar meydana gelebilir. Ancak Remmert'in otomasyon çözümü, malzemenin nazikçe taşınmasını sağlayarak çizik veya diğer hasar risklerini en aza indirecek şekilde tasarlanmıştır.

Modüler Tasarım ve Bağımsız Entegrasyon

Kendi lazer işleme makinelerine sac metallerin optimal bir şekilde aktarılmasını ve mevcut saha alanının verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak için, birçok şirket MIDI gibi otomatik depolama sistemlerini tercih etmektedir. Bu kurulum, imalatta kullanılan makinelerin kolay entegrasyonu ve yüksek depolama kapasitesi sunduğu için sıklıkla tercih edilmektedir. MIDI sac metal depolama sistemi isteğe bağlı olarak, paletlerde depolanan levhaların bulunduğu bir veya iki sıradan oluşur. Son derece verimli çalışan bir depolama ve alma makinesi hat boyunca iki sıra arasında dikey ve yatay olarak hareket eder. Bu, paletlerin hem yükleme istasyonundan hem de boşaltma istasyonuna en uygun şekilde taşınmasını garanti eder. Depolama sistemi, verimli malzeme akışı süreçlerini sağlamak için neredeyse her sayıda istasyon ile donatılabilir. Ayrıca, bireysel işleme makineleri hem mekanik hem de yazılım açısından depolama sistemine doğrudan entegre edilebilir.

Instytut Mechaniki'deki lazerler, Remmert’ten farklı bir yazılım kullanmaktaydı ve sistemin sorunsuz çalışmasını sağlamak için çeşitli arayüzler gerekiyordu. Remmert sistemleri modüler olduğundan, gelecekte genişletme mümkündür. Remmert makine modülleri, sahadaki mevcut makinelerin üreticisinden bağımsız olarak, müşterinin istekleri veya üretim gereksinimleri doğrultusunda tamamen bağımsız olarak kullanılabilir. Instytut Mechaniki gelecekte makine filosunu bir lazer daha eklemeye karar verirse, mevcut üretim hattına büyük bir çaba sarf etmeden entegre edilebilir. Remmert'in malzeme akışı konseptleri böylece yüksek bir esneklik ve geleceğe yönelik güvenlik sunar.

Otomatik Sac Metal İşleme, Her Büyüklükteki Şirket İçin Karlı Bir Yatırımdır

Otomatik sac metal işleme sistemi karar sürecinde, bireysel önkoşullar ve gereksinimler temelinde her şirket için dikkatlice tartılmalıdır. Ancak karlılık derecesi, şirketin büyüklüğüyle bağlantılı değildir. Remmert'in birçok müşterisi, otomasyon sayesinde üretimlerini büyük ölçüde geliştiren küçük ve orta büyüklükteki işletmelerdir. Uygulamadan kısa bir süre sonra daha verimli üretim süreçleriyle sistemin katkısı kolayca görülebilir. Özellikle çok farklı malzemeleri işleyen ve küçük üretim serileri olan şirketler, otomatik sac metal işleme sisteminden faydalanmaktadır. Metal işleme endüstrisi için tamamen otomatik malzeme akışı konseptleriyle 75 yıllık deneyime sahip olan Remmert ürünleri, bugün farklı faaliyet alanlarına sahip birçok şirket tarafından kullanılmaktadır.

Avantajlar

Remmert'in çoğu müşterisi, malzeme akışlarını optimize etmek ve dolayısıyla ilgili süreçleri daha iyi planlamak ve kontrol etmek istemektedir. Bu da üretim verimliliğinde bir artışa yol açmaktadır. Alan tasarrufu sağlamanın başlı başına avantajları olsa da, genellikle malzeme akışının verimli bir şekilde iyileştirilmesi ve optimize edilmiş üretim süreçleri, işletme prosedürlerinde hızlı fark edilen değişikliklere neden olmaktadır.


Projenizle İlgili Detayları Konuşmak İçin Bize Ulaşın

+90 549 674 10 30