BLOG

post-image

VİNÇ KALDIRMA VE TAŞIMA EKİPMANLARI

VİNÇ KALDIRMA VE TAŞIMA EKİPMANLARI

Gezer vinçler, imalat ve inşaat sektörlerindeki şirketler tarafından malzemeleri kaldırmak ve taşımak için yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu sistemler, doğru şekilde kurulduğunda ve çalıştırıldığında işlemleri daha basit ve daha güvenli hale getirir. Bununla birlikte, traversler, her yıl birçok insanın yaralanmasına veya ölmesine neden olmaktadır. Bu felaketleri önlemek, çalışanların operasyonlar sırasında ortaya çıkan olası tehlikeleri tanımasını ve bunlardan kaçınmak için güvenlik prosedürlerini izlemesini gerektirir. En yaygın üç vinç tehlikesi aşırı yükleme, sallanan yükler, çarpışmalar ve düşen yüklerdir. Bu yazıda vinç kaldırma ve taşıma ekipmanları kaynaklı olası tehlikeleri önlemek ve mevcut riskleri azaltmak için her bir tehlikeyi ve buna ilişkin teknolojik çözümleri inceleyeceğiz.

Genel Gezer Vinç Tehlikeleri

Bir Vinci Aşırı Yüklemek

Aşırı yüklenmiş bir vinç, geri dönüşü olmayan hasarlara yol açabilecek yapısal gerilimlere maruz kalır. Arızalı bileşenler, yükü kapasitesinin üzerinde kaldırma, yükü sürükleme, yandan yükleme veya aşırı yükleme gibi durumlar yükün ani düşüşü veya sallanmasının sebepleri arasında sayılabilir.

Sallanan Yükler ve Çarpışmalar

Genellikle "yan yükleme" veya "merkez dışı toplama" olarak anılan yandan çekme, bir vinç dikey kaldırma dışında kullanıldığında meydana gelir. Operatör kaldırmadan önce vinci yükün üzerinde merkezlemediğinde, yük, yükün ağırlık merkezine doğru sallanacaktır. Sallanan bir yük yalnızca önemli bir güvenlik tehlikesi olmakla kalmaz, aynı zamanda üretkenliği de yavaşlatır.

Düşen Yükler

Tavan vinçlerinden düşen malzemeler, herhangi bir şantiyede veya üretim tesisinde önemli bir endişe kaynağıdır. Görüşün sınırlı olması, ikili blokaj, kayma, mekanik arıza veya operatör hatası gibi çeşitli faktörler ciddi yaralanmalara veya ölümlere yol açabilir. Örneğin, doğru şekilde sabitlenmemiş bir yük kayabilir ve bölgedeki işçilere ve mallara ciddi zararlar verebilir.

Bu olası felaketleri önlemeye yardımcı olmak için tüm ekipman rutin bakım kontrollerinden geçmeli, operatör günlük vinç muayeneleri yapmalı ve tüm çalışanlar uygun KKD giymelidir.

Gezer Vinç Güvenliğini Sağlamada Önleyici Sistemler

Birçok potansiyel tehlikeyi ele alan vinçler, gezer vinç güvenliğini sağlamak için önleyici tedbirlerle donatılabilir. Aşağıda birkaç örnek verilmiştir.

Çarpışmadan Kaçınma

Çarpışma riskini azaltmak, artan operatör güvenliği, daha düşük bakım maliyetleri ve daha iyi üretkenlik ve çalışma süresi anlamına gelir. Çarpışmadan kaçınma teknolojisi, tesisinizde vinçten vince ve vinçten duvara çarpışmaları önlemenize yardımcı olabilir. Bu sistem, vincin yavaşlamaya veya durmaya başlamadan önce başka bir yapıya doğru ne kadar mesafesi olduğu ve buna bağlı olarak fren sisteminin devreye girmesi için ne kadar süre gerektiğine bağlı olarak çalışır.

Sürücü Senkronizasyon Teknolojisi

Sürücü senkronizasyonu, birden fazla vinci bir veya daha fazla köprüde senkronize etmeyi mümkün kılar. Bu sistem, hareketlerini hassas bir şekilde kontrol etmek için her bir vinci diğer vinç ile senkronize etmenize olanak tanır. Operatörün dengesiz bir kaldırma yapmamasını sağlayarak yükün düşme riskini azaltır.

Sürücü senkronizasyonu, birden fazla kaldırma uygulamasını bağımsız olarak veya birlikte çalıştırmak için idealdir. Aynı zamanda, tek bir köprü üzerinde birden fazla arabayı veya iki veya daha fazla vinç arasındaki çoklu hareketleri senkronize etmek için de uygundur.

Salınım Kontrol Teknolojisi

Sallanan yükler çalışanlarınız için tehlikeli olmanın yanı sıra ekipmana zarar vererek maliyetli onarımlara veya uzun arıza sürelerine neden olabilir. Bir vinç temelde bir sarkaçtan başka bir şey değildir. Bir yükün hızlanması ve yavaşlaması doğal olarak sarkacın sallanmasına neden olur. Salınım kontrol sistemi, operatör vinci hareket ettirirken sarkaç salınımına karşı koyarak yükü sabit tutar. Bu sayede vinç operatörü yük hareket halindeyken salınımını kontrol etmek zorunda kalmaz. Yalnızca yükü kaldırmaya ve indirmeye konsantre olabilir.

Fada Mühendislik, ihtiyaçlarınıza özel tasarlanmış kaldırma çözümleri sunar. Çalışanlarınızı güvende tutmak, üretkenliği ve çalışma süresini artırmak için tesisinizde gezer vinç güvenlik sistemleri kullanmak hakkında dah fazla bilgi almak için bize ulaşabilrisiniz.

sosyal medyadan takip için tıklayınız.


Projenizle İlgili Detayları Konuşmak İçin Bize Ulaşın

+90 549 674 10 30